NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy przedszkola

 

 

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie
 ul. Żwirki i Wigury 55
 62-561 Ślesin
 tel. 63-270-40-27
 fax 63-270-40-27


        ------


UWAGA !  Nowy plan lekcji   czytaj


ŻONKIL NADZIEI

W dniu 15.04. 2018 r. w Ślesinie przy Parafii św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza odbyła się akcja charytatywna "Żonkil Nadziei". W akcji wzięło udział 86 wolontariuszy z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie, którzy kwestowali na rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie. Celem akcji jest pozyskanie środków na rzecz opieki dla chorych w ostatnim okresie życia, jak również szerzenie idei hospicyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz całego społeczeństwa. Koordynatorami z ramienia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego były: p. Magdalena Królak, p. Elżbieta Fijałkowska, p. Mariola Szymczak, p. Katarzyna Pawlaczyk oraz p. Anna Kierzek. Do zbiórki dołączyli Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin p. Mariusz Zaborowski oraz dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Pani Dyrektor Bożena Balewska, wicedyrektor Agnieszka Nowak, wicedyrektor Joanna Stępniak oraz wicedyrektor Paweł Donderowicz. Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz młodzieży za udział i zaangażowanie w akcję.


6 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I – V z ratownikiem medycznym,  panem Marcinem Przybylskim, pracownikiem Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.Spotkanie miało na celu kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ratownik przedstawił uczniom sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci obserwowały w jaki sposób sprawdza się przytomność osoby poszkodowanej, jak trzeba wykonać sztuczne oddychanie oraz w jaki sposób należy ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej. Ratownik wytłumaczył również uczniom do czego służy defibrylator.Uczniowie naszej szkoły mieli okazję praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych ćwiczeniach

 


W dniu 5 kwietnia odbyły się w naszej szkole TARGI EDUKACJI.  Szkoły ponadgimnazjalne, podobnie jak w poprzednich latach, przedstawiły swoje oferty edukacyjne. Targi przebiegły w naukowej atmosferze z elementami estradowymi w wykonaniu naszych uczniów.


W dniu 20. 03. 2018 r. uczniowie kl. VI c i VII b  wspólnie z wychowawczyniami- panią Lilianną Guźniczak i panią Anną Milżyńską odwiedzili Dom dla Dzieci i Młodzieży  w Nowym Świecie. Celem wyjazdu było wzbudzenie idei wolontariatu wśród uczniów oraz nauka tolerancji. Uczniowie chętnie zaangażowali się w przygotowanie występów, gier i zabaw dla podopiecznych powyższej placówki. Paczki, w których znajdowały się słodycze i upominek sprawiły wychowankom wiele radości. W czasie pobytu nasi uczniowie zaprzyjaźnili się  z wychowankami Domu dla Dzieci i Młodzieży oraz otrzymali zaproszenie do kolejnych odwiedzin. Mieli również okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem placówki oraz obejrzenia pokojów podopiecznych. Czas upłynął dzieciom bardzo szybko na wspólnej zabawie i rozmowach. Uczniowie naszej szkoły byli bardzo zadowoleni z odwiedzin i nie mogą doczekać się już kolejnego wyjazdu.


W dniu 19.03.2018 r. uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Ślesinie wraz z opiekunami p. Magdaleną Królak, Katarzyną Pawlaczyk oraz Iwoną Martyniak odwiedzili podopiecznych z Ośrodka "Radość" w Głębockiem. Młodzież zaprezentowała występ z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i czas spędzony wspólnie z podopiecznymi z Ośrodka "Radość" w Głebockiem.

.

KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 27 marca odbył się w naszej szkole KONKURS RECYTATORSKI. Uczestnicy recytowali wiersze różnych autorów o tematyce miłosnej, co było zgodne z konkursową myślą przewodnią  "miłość wokół nas". Wyniki konkursu ustaliło Jury w składzie: Pani Ewa Szymańska, Pani Agnieszka Mejer-Brzoska i Pani Katarzyna Pawlaczyk: I miejsce - Anna Adamczewska, II miejsce - Martyna Franikowska, III miejsce - Adriana Kowalska. Zostały wyróżnione trzy uczestniczki: Wiktoria Kopeć, Patrycja Łopacińska, Anna Stępniak. Nagrodę publiczności otrzymała Martyna Franikowska. Konkurs charakteryzował się wysokim poziomem artystycznym.


W dniu 9.03.2018 r. uczniowie klas gimnazjalnych oraz dzieci z grupy przedszkolnej "Pszczółki"  wraz z opiekunami p. Magdalena Królak, Anną Kierzek, Katarzyną Pawlaczyk oraz Honoratą Brzęczkowską odwiedzili pacjentów Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym. Uczniowie zaprezentowali występ wokalno- muzyczno- taneczny z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy uczniom oraz przedszkolakom za zaangażowanie i czas spędzony wspólnie z pacjentami Hospicjum.

.

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Uroczysty Apel poświęcony Patronowi szkoły rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru, odegrania i odśpiewania hymnu szkolnego. W dniu 23 marca zebrała się cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, których powitała dyrektor szkoły Pani Bożena Balewska. Po wystąpieniach gości zostali nagrodzeni uczniowie, którzy z dużym powodzeniem uczestniczyli w różnych konkursach m.in. poświęconych Patronowi. Państwu A. M. Jaworskim dyrekcja ZSP,  burmistrz MiG i komendant Policji przekazali list gratulacyjny za wzorową, obywatelską postawę syna Jakuba wykazaną poza terenem szkoły. Część artystyczna, w wykonaniu uczniów, przypomniała nam najważniejsze fakty z bohaterskiego życiorysu T. Kościuszki oraz mniej znane wydarzenia z osobistego życia naszego Patrona.

filmik 1   filmik 2   filmik 3   filmik 4


KIERMASZ WIELKANOCNY

20 marca 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Ślesinie w budynku przy ulicy Młodzieżowej 1 odbył się kiermasz wielkanocny. Podczas akcji młodzież sprzedawała własnoręcznie przez siebie wykonane ozdoby świąteczne (tj. wianki, pisanki, palmy i inne dekoracje) oraz domowe wypieki (ciasta, ciasteczka, babeczki). Dochód ze sprzedaży (uzbierano 689,60 zł) przekazany został dla podopiecznych Hospicjum  w Ślesinie. Podczas przygotowań do akcji po raz kolejny przekonałyśmy się, że młodzi ludzie są niezwykle kreatywni  i dobrze zorganizowani. Nie boją się wyzwań i potrafią czerpać wiele radości z tego, co robią dla innych. Dziękujemy Wam oraz Waszym rodzinom za aktywny udział w tegorocznej akcji. - Patrycja Baum, Magdalena Królak, Katarzyna Pawlaczyk, Iwona Martyniak, Anna Kierzek (koordynatorki akcji).


DZIEŃ WIOSNY

Jest to jeden z bardziej ulubionych przez uczniów dni  w roku szkolnym. Uczniowie nie muszą się obawiać, że nauczyciel postanowi sprawdzić ich wiadomości.  Powitanie wiosny wymagało jednak wielu przygotowań klasowych, ponieważ każda klasa chciała dobrze wypaść w rywalizacji na sali gimnastycznej, gdzie realizowany był wcześniej przyjęty program: prezentacja klasowego przebrania, piosenka tematycznie związana z wiosną, konsumpcja cytryny z uśmiechem na ustach, obieranie ziemniaka nożem z tworzywa sztucznego. W ostatniej konkurencji wzięli udział nauczyciele. Nagrody: punkty dodatnie do oceny z zachowania oraz dzień bez pytania były dozwolonymi środkami dopingującymi. Oceną konkursowych zmagań zajęli się Jurorzy: Pan P. Donderowicz, Pani Ewa Szymczak i Pani Ewa Bobrowska. Jeżeli chcesz przeżyć jeszcze raz wspaniałą zabawę obejrzyj zdjęcia i filmiki.

filmik 1  filmik 2  filmik 3  filmik 4  filmik 5  filmik 6  filmik 7  filmik 8


    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport