NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Program Wychowawczy

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut Szkoły Podstawowej

  Statut Przedszkola

  Statut ZSP

  Program Wychowawczo -

   Profilaktyczny ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

  Plan Pracy Przedszkola

  Regulamin - ubiór ucznia SP

  Rekrutacja ponadgimnazjalna

   2018/2019

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Aktualności!!!

Aktualności!!!

Aktualności!!!

 

 

Ogłaszamy Konkurs

MOJA MAŁA OJCZYZNA - lapbook

do konkursu zapraszamy uczniów

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie

klasy 4 - 8 oraz III gimanazjum

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport