NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 14.45

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla rodziców. Biblioteka jest nierozerwalną częścią szkoły, wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną.
Nauczyciele bibliotekarze prowadzą działania z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Podczas lekcji bibliotecznych oraz rozmów indywidualnych uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości na temat książki, korzystania ze źródeł bibliotecznych i narzędzi informacyjnych.

Rok szkolny 2015/2016

 

Więcej książek w bibliotece szkolnej!

 

W tym roku szkolnym biblioteka w ZSP wzbogaciła swój księgozbiór o ponad 180 książek. Zakup był możliwy dzięki realizacji ministerialnego programu "Książki naszych marzeń".

Za pieniądze z programu biblioteka szkolna kupiła książki, które nie są podręcznikami. Nowości wybierane zostały przez uczniów w ramach plebiscytu na książkę, którą chcieliby przeczytać w bibliotece szkolnej. Dzięki temu udało się stworzyć listę lektur, którymi  uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliską ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Dzięki temu, książki te swoją fabułą będą rozbudzać ciekawość młodego czytelnika, otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

W ramach realizacji programu uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytanie.

 

 

Biblioteka w szkole:

 

  • organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne i historyczne,

  • realizuje zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,

  • propaguje czytelnictwo poprzez wystawki okolicznościowe i tematyczne,

  • pomaga uczniom w wyszukiwaniu informacji,

  • organizuje wycieczki do innych bibliotek,

  • uczestniczy w pracach związanych z promocją szkoły.

 Chętnie Cię widzimy

Nie stawiamy stopni

Do niczego nie zmuszamy

 

opracowały: Joanna Stępniak i Ewa Staszak

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport