NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Koła zainteresowań, koła przedmiotowe oraz inne zajęcia pozalekcyjne

w Szkole Podstawowej w Ślesinie

Koło rekreacyjno – sportowo – turystyczne              Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Koło miłośników gry w warcaby                              Koło teatralne klas I – III

Koło teatralne klas IV – VI                                      Koło taneczne klas I – III

Koło taneczne klas IV – VI                                      Koło polonistyczne

Koło artystyczne klas IV - VI                                   Koło praktyczno – techniczne klas I – III

Koło techniczne - BRD klas IV – VI                          Koło komputerowe klas I – III

Koło informatyczne klas IV – VI                              Koło języka angielskiego klas I – III

Koło języka angielskiego klas IV – VI                      Koło języka niemieckiego klas I i II

Koło języka niemieckiego klas IV – VI                     Koło matematyczne klas III

Koło ortograficzne klas IV – VI                                      Koło matematyczne klas IV – VI
Koło polonistyczno – recytatorskie klas IV – VI        Koło ekologiczne klas I – III

Koło ekologiczne klas IV – VI                                Koło katechetyczne

Koło regionalne klas I – III                                   Koło - edukacja czytelnicza

Koło europejskie klas IV – VI                                Koło – edukacja multimedialna

Terapia grupowa                                                 Terapia pedagogiczna

Terapia psychologiczna                                        Samorząd Uczniowski

Rewalidacja                                                        SKS

Logopedia                                                                        PCK

Zajęcia socjoterapeutyczne

Koło ortograficzne klas I – III „Kolorowa ortografia”

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze języka angielskiego dla klas I – VI

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klas I - VI

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport