NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

Dodatkowe zajęcia w przedszkolu:

Rytmika

Język angielski

Koło przyrodniczo – badawcze

Koło taneczne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia rewalidacyjne

Koło plastyczne "Kolorek"

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport