NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

GODZINY DOWOZÓW I ODWOZÓW DZIECI

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W ŚLESINIE

DOWOZY DZIECI
MIEJSCOWOŚĆ GODZINA

Głębockie

7.15
Goraninek 6.55
Goranin 6.50
Dąbrowa 6.55
Lubomyśle 7.00
Sarnowa 6.45
Kolonia Sarnowa 7.40
Różnowa 6.50
Biskupie 7.35
Szyszyn Pole 7.45
Ignacewo 7.07
Smólniki 7.00
Pogorzele 7.05
Wierzelin 7.10
Leśnictwo 7.15
Tokary 7.10
Półwiosek Lubstowski 7.10
Mikorzyn 7.20 - 7.50

ODWOZY DZIECI

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA

Głębockie, Ignacewo, Tokary, Półwiosek Lubstowski, Wierzelin, Smólniki, Pogorzele 12.45
Sarnowa, Różnowa, Goranin, Dąbrowa, Lubomyśle 12.45
Mikorzyn, Honoratka 13.10
Ignacewo - od 28 października 2013 r. 13.25

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport