NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

4 września 2017r. (poniedziałek)

Początek roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2017r. (sobota)

Zimowa przerwa świąteczna

12 – 25 lutego 2018r.

Ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 czerwca 2018r.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

Wakacje

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie informuje, iż na podstawie rozporządzenia MEN z 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

18 – 20 kwietnia Egzamin gimnazjalny
2 dni, 2 i 4 maja Rekolekcje wielkopostne
1 czerwca Dzień Dziecka

 

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport