NASZA SZKOŁA


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

  Pracownicy niepedagogiczni

  Samorząd Uczniowski

  Świetlica szkolna

  Biblioteka szkolna

  Patron szkoły

  Projekty EFS

 

     NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/18:

 

Przewodniczący Samorządu Szkolnego :

Weronika Stolarska

 

Zastępca przewodniczącego Samorządu Szkolnego:

Klaudia Hejman

Maria Szmidt – w budynku ul. Żwirki i Wigury 55

Natalia Lis – w budynku ul. Żwirki i Wigury 55

 

Sąd koleżeński:

Wiktoria Pilarska

Hanna Szczepańska

Hanna Działakiewicz

Kamil Krzymiński

Bartosz Sajniak

Agata Rogowska

 

Gazetka szkolna:

Marysia Łukasik – w budynku ul. Młodzieżowa 1

Agata Rogowska - w budynku ul. Młodzieżowa 1

Julia Sroczyńska – w budynku ul. Żwirki i Wigury 55

Adrianna Górecka – w budynku ul. Żwirki i Wigury 55

 

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport