NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

      DOKUMENTY ZSP


  Statut ZSP

  Zmiany do Statutu ZSP

  Program Wychowawczy ZSP

  Program Profilaktyki ZSP

  Koncepcja Pracy ZSP

  Plan Pracy ZSP

 

 

 

      STRONA GŁÓWNA


 

ŚWIETLICA SZKOLNA

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W ŚLESINIE

 

Świetlica czynna jest w godzinach 6.45-16.30.

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy:

- wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy (można ją otrzymać bezpośrednio w świetlicy)

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i umożliwieniu odrobienia prac domowych.

 

W świetlicy szkolnej zwracamy szczególna uwagę na:

 • propagowanie wartości zgodnych z misją szkoły - tolerancja, prawda, odpowiedzialność, uczciwość,

 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,

 • wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej,

 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z  rówieśnikami,

 • naukę samodzielnego podejmowaniu decyzji oraz realizowanie różnorodnych zadań,

 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej,

 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,

 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem.

Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w:

 

 • zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, haftowanie),

 • zajęciach z papieroplastyki – Orgiami,

 • zajęciach o tematyce turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczej (wycieczki, konkursy itp.),

 • zajęciach integracyjnych,

 • grach i zabawach świetlicowych: gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe, pedagogika zabawy, ćwiczenia z zakresu metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,  „gimnastyka mózgu” P. Denisona,

 • zajęciach czytelniczych,

 • zajęciach sportowych: gry i zabawy na świeżym powietrzu,

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej: p. Anna Horbińska, p. Mirosława Pietrzak,   p. Anna Rajczyk, p. Anna Bielicka

 

 

 

 POMIESZCZENIA ŚWIETLICY I ICH WYPOSAŻENIE

Świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w różnorodny sprzęt sportowy, gry planszowe, edukacyjne, zabawki, tablicę interaktywną

 

 

 

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ ŚWIETLICĘ

W 2013/2014 ROKU

 

Miesiąc Impreza Odpowiedzialni
 X

Konkurs warcabowy 

Anna Horbińska Mirosława Pietrzak  

Konkurs szachowy
Dyskoteka Karnawałowa Anna Horbińska Mirosława Pietrzak Anna Rajczyk Anna Bielicka
XI Andrzejki Anna Horbińska Mirosława Pietrzak Anna Rajczyk Anna Bielicka
Światowy Dzień Postaci z Bajek (zorganizowany we współpracy z biblioteką szkolną)

Anna Horbińska Mirosława Pietrzak   Anna Rajczyk Anna Bielicka Ewa Staszak  Joanna Stępniak

XII Wigilia w świetlicy

Anna Horbińska Mirosława Pietrzak Anna Rajczyk Anna Bielicka

Konkurs w świetlicy „Stroik świąteczny”

Anna Horbińska Mirosława Pietrzak  

II

Świetlicowe karaoke

Anna Rajczyk Anna Bielicka

III Konkurs wiedzy o patronie Tadeuszu Kościuszce

Anna Horbińska Anna Bielicka Joanna Stępniak

Konkurs plastyczny pt.„Portret Tadeusza Kościuszki" Mirosława Pietrzak Anna Rajczyk
    IV Konkurs w świetlicy „Najładniejsza palma wielkanocna”

Anna Horbińska Mirosława Pietrzak  

   VI „Mini playback show”

Anna Rajczyk Anna Bielicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport