NASZE PRZEDSZKOLE


  O nas

  Pracownicy pedagogiczni

 1 Pracownicy niepedagogiczni

 

 

 

 

      STRONA GŁÓWNAInformacja o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia - rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

ZARZĄDZENIE NR 110.1.6.2018
WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020

 

Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018
 

 


 

 

    OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


  Konkursy

  Sport